Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

 mevakomi

 

vcr

m

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2024. május 28.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Két távhőszolgáltató ellenőrzését fejezte be az ÁSZ
A számvevők mindkét helyen találtak hiányosságokat és javaslatokat tettek a gazdálkodás szabályszerűségeinek helyreállítására

Lezárta az Állami Számvevőszék a szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., valamint a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ellenőrzését. Az ÁSZ a 2008 és 2013 közötti időszakra nézve értékelte a társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenységük szabályszerűségét. 


Az ÁSZ folyamatosan végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését, a jelentéseket pedig ütemezetten hozza nyilvánosságra. Az ellenőrzésekkel az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

A szentendrei A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vizsgálata

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (VSZ NZrt.) a 25 ezer főt meghaladó lakosú Szentendre város közigazgatási területén végezte a távfűtést és használati melegvíz szolgáltatást. Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a VSZ NZrt. vagyongazdálkodási tevékenysége alapvetően megfelelt a jogszabályi előírásoknak, hiányosságokat főként a pénzügyi gazdálkodás szabályozottsága és a tulajdonosi joggyakorlás területén tártak fel a számvevők.

A társaságnál az értékesítés nettó árbevétele 2008-ban 1239,8 millió Ft, 2013-ban 1589,3 millió Ft volt, melynek 2008-ban 30 százalékát, 371,8 millió forintot, míg 2013-ban mintegy 24 százalékát, 379,2 millió forintot a távhőszolgáltatásból származó bevételek adták. A társaság 2008-2011. között nyereségesen, 2012-2013-ban veszteségesen gazdálkodott. Az Önkormányzat a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről az előírásoknak megfelelően döntött, rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett.

A társaság a 2011. évre az Alapító Okiratban foglaltak ellenére üzleti tervet nem készített, a 2012. évi üzleti tervet pedig a Képviselő-testület megtárgyalta, azonban elfogadásáról nem döntött. A Képviselő-testület a 2013. évi beszámoló és üzleti jelentés elfogadásáról nem hozott határozatot, jóváhagyásának jogát – a törvényi előírást megsértve – két bizottságára ruházta át. Az Önkormányzat belső ellenőrzése három ellenőrzést folytatott le a társaságnál, megállapításaival hozzájárult a feladatok szabályszerű ellátásához.

A felügyelőbizottság az előírások ellenére a 2008-2011. évi pozitív adózott eredmény felhasználásáról nem készített írásbeli jelentést. A távhődíjak változásához a társaság az önköltségszámítási szabályzatban előírtak ellenére nem készített utókalkulációt a 2008. január 1-je és 2011. április 15-e közötti időszakban.

A VSZ NZrt. 2009 előtt nem rendelkezett eszközök és források értékelési szabályzatával, 2008. október 1-je előtt pedig önköltségszámítási szabályzattal. A számviteli politika és az eszközök és források értékelési szabályzat előírásai közötti összhang a kisösszegű követelések értékvesztése mértékének vonatkozásában nem volt biztosított. A bizonylati rendet 2011. június 1-jétől helyezték hatályba. A társaság SZMSZ-ével kapcsolatban előírták annak évenkénti felülvizsgálatát, amelyet elmulasztottak.

A társaság 2008-2013. években leltározási kötelezettségét a Számv. tv.-ben előírtakat megsértve nem teljesítette. Számviteli beszámolóit elkészítette, a könyvvizsgáló 2012. évi számviteli beszámolóról készített jelentése azonban nem tartalmazott igazolást a számviteli szétválasztási szabályok, valamint a keresztfinanszírozás-mentesség betartására vonatkozóan. A VSZ NZrt. adatvédelmi szabályzattal és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal nem rendelkezett. A közfeladat értékesítés nettó árbevételének elszámolása megfelelő volt, az anyagjellegű ráfordítások elszámolása azonban nem felelt meg az előírásoknak.

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében a társaság vezérigazgatójának hét, a tulajdonosi joggyakorlás kontrolljainak erősítésére Szentendre polgármesterének három javaslatot tett az ÁSZ.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ellenőrzése

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (Hépszolg Kft.) a 17168 fős Hajdúnánáson 2013-ban 655 lakossági és 91 közületi fogyasztó részére biztosította a távhőszolgáltatást. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hépszolg. Kft. vagyongazdálkodása kisebb hiányosság mellett megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi gazdálkodás szabályozottságában azonban több hiányosságot is feltárt az ellenőrzés.

A társaság éves nettó árbevétele 600,9 millió Ft és 761,7 millió Ft között változott az ellenőrzött időszakban. Mérleg szerinti eredménye 2011. és 2012. kivételével pozitív volt, ezen belül a távhő üzletág 2012-ben 0,4 millió Ft veszteséget, 2013-ban 2,9 millió Ft nyereséget termelt. Az Önkormányzat a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről az előírásoknak megfelelően döntött, rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett.

A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, majd 2011. december 29-étől a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatósága szabályszerűen gyakorolta. Az Önkormányzat belső ellenőrzése a távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítéséhez, az önkormányzati vagyon megóvásához az ellenőrzött időszakban nem járult hozzá, mivel a társaságnál ellenőrzést nem végzett.

A Hépszolg Kft. rendelkezett az előírt számviteli szabályzatokkal, azonban ezek tartalmában több szabálytalanságot is feltárt az ellenőrzés. Egyebek mellett nem rögzítették a számviteli szétválasztásra vonatkozó szabályokat, az ingatlanok esetében 5 évenkénti mennyiségi felvétellel történő leltározást írtak elő, nem rögzítették a pénztárellenőrzés gyakoriságát, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárásrendjét. Az önköltségszámítási szabályzat rendelkezései nem voltak alkalmasak a jogszabályban meghatározott eredmény-kimutatás költségeinek alátámasztására.

A társaság az üzemeltetésre átvett önkormányzati vagyontárgyak köréről nyilvántartást nem vezetett. A távhőszolgáltatás biztosítását szolgáló eszközökkel kapcsolatos beruházásokra, felújításokra nem tudott elegendő forrást biztosítani az elszámolt értékcsökkenési leírással azonos mértékben, a tárgyi eszközök használhatósági foka így folyamatosan romlott. A beruházások, felújítások és az értékcsökkenés elszámolása során a társaság szabályszerűen járt el, de a távhőszolgáltatás nettó árbevételeinek és anyagjellegű ráfordításainak elszámolásánál az azok jogosságát megalapozó dokumentumok több esetben hiányoztak. A Hépszolg Kft. által a 2008-2013. között alkalmazott távhőszolgáltatási díjak megállapítása nem az indokoltan felmerült költségek és ráfordítások tételes számbavételén alapult, hanem egy bázis alapú, indexáló árképzésnek felelt meg. Az önköltség számításához szükséges adatokat a kialakított számviteli nyilvántartás közvetlenül nem biztosította. A Társaság a közszolgáltatás díját szabályszerű önköltségszámítással nem alapozta meg.

A gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítására a társaság ügyvezető igazgatójának tizenkét, a Holding Zrt. vezérigazgatójának egy, a tulajdonosi joggyakorlás kontrolljainak erősítése érdekében a jegyzőnek is egy javaslatot tett az ÁSZ.

Forrás: Jogi Fórum - ÁSZ

 

 

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2024 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu