Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

 mevakomi

 

vcr

m

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2024. július 14.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Mi lesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással?
Gödöllő képviselő-testülete rendkívüli, kihelyezett ülést tartott az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központban

Rendkívüli kihelyezett ülést tartott Gödöllő város képviselő-testülete 2013. november 5-én, az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központban, az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással és a kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellehetetlenülésével kapcsolatban.


Gémesi György és Gyenes Szilárd a rendkívüli, kihelyezett testületi ülésen

Dr. Gémesi György polgármester, az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke októberben Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez írt levelében hívta fel a tárcavezető figyelmét arra, hogy több mint száz település marad hulladékgazdálkodási szolgáltatás nélkül, ha nem történik gyors intézkedés, mivel az elmúlt hónapok kormányzati döntéseinek következményeként ellehetetlenülhet a hulladékkezelést végző Zöld Híd Régió Kft. működése. A társulási tanács október 28-án egyhangú szavazással állásfoglalást fogadott el a kialakult helyzetről.

Gémesi György a rendkívüli képviselő-testületi ülésen is elmondta, hogy a 2010 júniusában átadott, 6,5 milliárd forintos, európai uniós és állami támogatásból továbbá önkormányzati hozzájárulással megvalósult, gödöllői és nógrádmarcali központtal működő hulladékkezelő központot a Zöld Híd Régió Kft. működteti. Ennek tulajdonosa a 105 településből álló önkormányzati társulás.

A tulajdonosok által létrehozott Zöld Híd Régió Kft. nonprofit alapon működik, ami azt jelenti, hogy nincs nyeresége, s a szolgáltatás árképzését az Európai Unió, a Magyar Állam és a tagönkormányzatok által aláírt megállapodás rögzíti. A közös megállapodás révén kialakított ár nemcsak a hulladékgyűjtés, szállítás és feldolgozás árát tartalmazza, hanem a létesítmény, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök amortizációját (újra pótlását) is, hiszen tíz év múlva nem lesz lehetőség hasonló támogatás elnyerésére. Az árnak szintén része a rekultivációs alap képzése, azaz a hulladéklerakónak és környezetének biztonságba helyezése, tájba illesztése, amire a hazai és a nemzetközi szabályok egyaránt köteleznek.

Ha egy cégnél nem képződik nyereség, viszont csökken a bevétel és növekszik a kiadás, várható, hogy az előbb-utóbb nem finanszírozható. Így van ez a Zöld Híd Régió Kft. esetében is, ahol a januártól bevezetett díjstop, a hulladéklerakási járulék, a tranzakciós díj, a szállítást terhelő útdíj és a felügyeleti díj bevezetése, valamint a 10 százalékos rezsicsökkentés együttesen óriási bevétel kiesést és többlet költséget okozott. A problémát folyamatosan jelezték az illetékes hatóságok és a minisztérium felé, s év közben több alkalommal is felmerült, hogy a kiesést és a többletköltségeket az állam kompenzálja, erről azonban a mai napig semmilyen hivatalos jelzés nem érkezett.

A Zöld Híd Régió Kft. már több százmillió forinttal tartozik az önkormányzati társulásnak, mivel a fenti, tőle független okok miatt kialakult válságos pénzügyi helyzetben nem tudta a társulás felé irányuló pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni. A megújítási kötelezettségek képzése alól az önkormányzati társulás még átmeneti hozzájárulást sem kapott. Amennyiben ebben a kérdésben nem történik lépés, év végére akár a Zöld Híd Régió Kft. felszámolása is megindulhat. A helyzetet nehezíti a 335 millió forintos lakossági kintlévőség. A Zöld Híd tartalékai még 2-3 hónapig lehetővé teszik ugyan a működést, de amennyiben nem történik semmi, elkerülhetetlen lesz a szolgáltatás leállítása.

Mivel a cég szakemberei már év elején jelezték, hogy a döntések milyen következményekkel járhatnak, Vécsey László (Fidesz) országgyűlési képviselő, aki szintén tagja a társulásnak, a januári közgyűlésen kezdeményezte annak átvizsgálását, hogy hogyan lehetne csökkenteni a Zöld Híd Régió Kft. költségeit. A szakértőkkel történő átvilágítást, valamint a velük való konzultációt követően azonban semmilyen javaslatot nem fogalmazott meg, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a költségek reálisak. Ezt támasztották alá az elmúlt hónapok során elvégzett hatósági és pénzügyi vizsgálatok is, amik szintén nem tártak fel hiányosságokat.

Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatója az ülésen a többi között elmondta, hogy a társaság 2011-et már 20 millió forintos eredménnyel zárta, amit visszaforgattak a működésbe. A 2012-es gazdálkodás mérlege is pozitív volt. Idén viszont az ismertetett intézkedések miatt napról napra nehezebb finanszírozási helyzetbe kerülnek, miközben a lerakók üzemeltetése mellett a társulás egyre több településéről is ők gyűjtik és szállítják a kommunális hulladékot. 2014 januárjától már 200 ezer ember számára végzik ezt a szolgáltatást.  

A 80 millió forintos törzstőkéjű kft lakossági fogyasztóktól származó kintlévősége 335 millió forint, amit a behajtásra jogosult NAV-nak eddig mindössze másfél millió forinttal sikerült csökkentenie. Mint elhangzott, a hulladékszállítás kötelező szolgáltatás, attól is el kell vinni a keletkező szemetet, aki nem fizeti ki a díját.

A társaság rekultivációs tartalékának az összege megfelel az előírtaknak, 83,8 millió forint, a szelektív gyűjtés és a lerakótelepi válogatás eredményeként 56 millió forint értékben sikerült újra hasznosítható anyagokat értékesíteniük, viszont egyetlen fillért sem kaptak még a társaságot megillető 56 millió forintos termékdíjból.

Gyenes Szilárd kifejtette: a hulladékgazdálkodásban az lett volna a rezsicsökkentés szerencsés módja, hogy ha 15 százalékos kedvezményt nyújtanak azoknak, akik vállalják a zöldhulladék házi komposztálását. Veszélyesnek tartja, hogy ha ebből a közszolgáltatásból ellenségképet kreálnak, mert éppen ez a tevékenység az, amelynek a sikeressége az emberek bizalmán alapul.

A rendkívüli ülésre meghívást kapott Vécsey László, de nem vett részt rajta. Elfogadta viszont a meghívást Lengyel Szilvia (LMP) parlamenti képviselő, aki megköszönve azt, kijelentette, itt a helye, hiszen a térséget érintő ügyről van szó és ő már nápolyi helyzetet vizionált. Úgy vélte, hogy a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos problémák a kormány államosítási és piac átrendezési törekvései miatt alakultak ki. Mivel magával hozta, a képviselőknek kiosztották az előző napon a parlamentben a témában elhangzott interpellációra adott államtitkári válasz leiratát.

Szabó Imre (MSZP) korábbi környezetvédelmi miniszter a vidékfejlesztési miniszterhez címzett, „Hisznek-e végre a valóságnak?" című interpellációjában elmondta, hogy Gémesi György személyében egy önkormányzati, nonprofit, nem külföldiek kezében lévő hulladékgazdálkodási társulás vezetője fordult segítségért a tárcához, mert anélkül nem tudják biztosítani a közfeladat ellátását. Az okok nem mások, mint a felkészületlen, lassú, sokszor jogsértő és rendkívül drága hatósági munka mellett megjelent sok teher, valamint az ezen a területen elhibázott és rosszul bevezetett rezsicsökkentés.

Mik lesznek a megoldások? Hogyan és ki fogja vállalni mindezért a felelősséget? Tesznek-e érdemi lépést azért, hogy ne maradjon 103 ezer család és 107 település szemétszállítás nélkül? Cselekednek-e végre, hogy ezek a problémák, amik most már valóban országszerte jelen vannak, megszűnjenek? - kérdezte a politikus.

Illés Zoltán válaszát a rendkívüli képviselő-testületi ülésen Kovács Barnabás (MSZP) ismertette. A környezetügyért felelős államtitkár a többi között azt mondta, hogy Vécsey László Szada és Tóth Gábor Bag polgármesterétől, országgyűlési képviselőktől tudja, „de tőlük függetlenül is tudom, hogy a társulásban szereplő önkormányzati vezetők legalább öt éve kérik, kérelmezik, szépen kérik Gémesi urat, hiszen ő vezeti Gödöllő részéről a zöldtársulást, adjon tájékoztatást arról, hogy mi alapján határozza meg a szemét összegyűjtésének árát, milyen beruházásokat csinált, mire ment el a pénz, a haszonnal mit csinált. S képzeljék el, tisztelt hölgyeim és uraim, öt év óta nem hajlandó ezeket az adatokat megadni.

Most, amikor Gödöllő jelzi, hogy ő nem képes vinni a társulást, bátran azt merészelem mondani, a polgármester urak támogatását is bírva, hogy adja vissza ennek a társulásnak a vezetését Gémesi úr, illetve Gödöllő nemes városa, és lesznek a társuláson belül olyan települések, amelyek majd átvilágítják az ottani gazdálkodást, megmondják az embereknek, hogy mire ment el a pénz, hogyan kell meghatározni a díjakat, és utána mások őhelyette megcsinálják a közszolgáltatásnak minősülő szemét összegyűjtését és elszállítását."

Dr. Gémesi György a képviselő-testület ülésén elfogadhatatlannak értékelte és visszautasította az országgyűlési interpellációra adott választ. Kiemelte, a társulás által felállított, polgármesterekből álló bizottság - aminek ő nem volt tagja - kilenc hónapon át vizsgálta az árképzés minden mechanizmusát, minden anyagot megkapott és arra jutott, hogy az árképzés jogszabályszerű, megfelel a döntéseiknek.

Az államtitkár parlamenti reagálása sérti a jó hírnevét és becsületébe vág. A társulás elnökeként egyetlen fillért nem vett fel. Hozzátette: Illés Zoltán talán amnéziában szenved, hiszen részt vett az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ 2010-es és azóta még nem is telt el öt év. A társulás elnöke leszögezte, hogy a továbbiakban is igyekszik szakmai mederben tartani a vitát, s a társulás településeinek nem lehet más célja, mint a jól működő hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása. A témát, ha szükséges a későbbiekben is a képviselő-testület napirendjére tűzik.

Az ülésen Gyenes Szilárd is megerősítette, hogy a Zöld Híd Régió Kft. gazdálkodása teljes mértéken átlátható, a tulajdonos önkormányzatok képviselői online minden adat birtokába kerülhetnek. Az informatikai rendszerhez a Vidékfejlesztési Minisztériumnak épp úgy hozzáférési kódja van, mint Szada polgármesterének. Azt is elmondta, hogy ebben a társulásban egyedülálló módon minden településnek nagyságától függetlenül egy szavazata van, legyen az Gödöllő, vagy Tésa.

Forrás: godollo.hu

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2024 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu