Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

 mevakomi

 

vcr

m

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2024. március 1.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Most még van lehetőség a módosításokra
A MÖSZ kéri tagjait, küldjék el véleményüket az Ötv tervezetéről

Elkészült az új önkormányzati törvény koncepciója. A Tállai András államtitkár által május 11-én, sajtótájékoztatón bemutatott 44 oldalas vitaanyagot az önkormányzati érdekszövetségek és a főváros kerületei is megkapták véleményezésre. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) kéri tagönkormányzatait, hogy tanulmányozzák a koncepciót, és mihamarabb küldjék el meglátásaikat egy közös MÖSZ-álláspont megfogalmazása érdekében.


A MÖSZ vezetői május 24-én találkoznak a Belügyminisztérium illetékeseivel, hogy elmondják véleményüket az új önkormányzati törvény koncepciójáról, ezért kérik tagönkormányzataikat, nézzék át a munkaanyagot, s küldjék el az azzal kapcsolatos észrevételeiket a szövetségnek, a mosz@godollo.hu címre.

Az új önkormányzati törvény vitaanyaga itt megtalálható:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=302#!DocumentBrowse

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége még 2011 januárjában elküldte az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó véleményét „Az önkormányzati reform alapgondolatai" címmel a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságának. A MÖSZ szakértői által megfogalmazott gondolatok nem maradtak hatástalanok, hiszen például az önkormányzati választások és az országgyűlési képviselő választások időpontjának elválasztása, az önkormányzati ciklusok öt évre való meghosszabbítása az új Alkotmányba is bekerült.

A MÖSZ-vélemény teljes terjedelmében az alábbiakban olvasható:

Az önkormányzati reform alapgondolatai

Az alábbiakban az önkormányzati reform előkészítése során az elmúlt hét évben az önkormányzati szövetségek részéről kialakult álláspont főbb alapelveit vetettük papírra. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati szféra működését, az állammal való kapcsolatát hosszútávon érvényes 2/3-os jogszabályok határozzák meg. Az önkormányzati szféra válságát nem kis mértékben az okozta, hogy a kezdetben tiszta viszonyokat ágazati törvények és különböző alacsonyabb rendű jogszabályok áttekinthetetlenné tették, a finanszírozás követhetetlen, az állami és az önkormányzati feladatatok finanszírozása elégtelen, egyidejűleg tapasztalható a források szűkössége és a pazarlás.

A választások után a kormányzat néhány, az önkormányzatokat érintő kérdést újra szabályozott, fontos ezen alapelvek beillesztése a rendszerbe. A reform célja az önkormányzatok hosszú távú működésének biztosítása, a financiális és jogszabályi feltételek megalkotásának megalapozása, az önkormányzati szférának a válságából való kivezetése, működőképességének a stabilizálása.

 • Az állam és önkormányzatok kapcsolata. Az önkormányzatok a lakosság legszélesebb tömegei által szabad választások útján jönnek létre. Legitimitásuk nem kérdőjelezhetők meg, a választott képviselők legitimitása hasonló a parlamenti képviselőkéhez, szolgáltatásokat nyújtanak a teljes lakosság számára. Újra kell gondolni, és újra kell szabályozni az állam és önkormányzatok kapcsolatát, világosan áttekinthetően rögzíteni kell az állam és az önkormányzatok feladatkörét, ezek stabilitását hosszú távon garantálni kell. Deklarálni, hogy az önkormányzatiság érték, a demokrácia alappillére, nem alárendeltje a kormánynak, feladatot csak törvények útján a parlamenttől kaphat.

 • A feladat - hatáskör - finanszírozás egysége. Felül kell vizsgálni az önkormányzatok feladatait, a feladatellátás szintjeit, és meg kell teremteni és garantálni a feladat - hatáskör - finanszírozás egységét. Ennek részeként külön kell választani az állami, az önkormányzati kötelező és választható feladatokat. A hatékonyság érdekében nem ellenezzük az önkormányzatoknak az állami feladatok adását, de szükségesnek tartjuk, hogy az állami feladatok együttműködési megállapodás keretében teljes egészében finanszírozásra kerüljenek. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásának finanszírozását az országos, indokolt átlag működési költségek alapján legalább 80 százalékban kell biztosítani. A szabadon választott feladatok finanszírozása alapvetően saját forrás terhére történik, de elvárt a gazdaság teljesítő képességének függvényében pályázati lehetőség biztosítása.

 • A bevételi források garantálása. Hosszútávon garantálni kell az önkormányzatok bevételi forrásait, biztosítani kell a magas teljesítmény elismerését. A jövedelem kiegyenlítés elve támogatható, de alkalmazásánál a kötelező feladatok ellátására szolgáló fejlesztések költségeit el kell ismerni, és forgalmi adó mentessé kell tenni. Biztosítani kell a helyi adórendszer stabilitását. Szükségesnek tartjuk az eladósodott önkormányzatok egyszeri, indokolt, és szükséges mértékű egyszeri konszolidációját, és az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségének korlátozását. Szükségesnek tartjuk az ÖNHIKI rendszerének felülvizsgálatát, de a leghátrányosabb helyzetű önkormányzatnak is biztosítani kell a kötelező feladat ellátásához szükséges forrást.

 • A középszint. Meg kell erősíteni a középszintet, a feladatok áthelyezésével párhuzamosan biztosítani kell a szükséges forrásokat. A középszintre kell helyezni a területén lévő települések szervezése, tevékenységük összehangolását, a fejlesztési tevékenységet, a több településre kiterjedő feladatokat. Meg kell vizsgálni a régiók kialakításának szükségességét, lehetőségét, célját, formáját, finanszírozását, feladatait, elhelyezkedését, beillesztését a közigazgatási struktúrába és az uniós rendszerbe.

 • Települések összevonása. Deklarálni kell, hogy a legkisebb, és leghátrányosabb helyzetű önkormányzat is érték, ahol választópolgárok élnek, erőszakos település összevonás nem lehetséges, az önkéntes társulás, csatlakozás azonban nem akadályozható meg. A települések léte nem lehet gazdaságosság kérdése.

 • Képviselők létszáma. Ennek megfelelően az önkormányzatok száma nem csökkenthető, de a települési képviselők létszámának csökkentése a lakosságszám függvényében támogatható, de a képviselőknél biztosítani kell az egyenletes területi eloszlást. A létszámcsökkentésre vonatkozószabályozás helyességét a gyakorlat visszaigazolta, de szükségesnek tartjuk beilleszteni a szabályozási rendszerbe, összhangba kell hozni az egyéb követelményekkel.

 • Tiszteletdíjak. A polgármesterek és a képviselők tiszteletdíját a központi államigazgatás bérszínvonalával kell összekapcsolni, a településmérettől függően. A képviselők tiszteletdíját a polgármester tiszteletdíjának arányában, egységes elvek szerint, a felelősségüknek és az elvárt munkának megfelelően kell megállapítani

 • A polgármester és a képviselőtestület kapcsolata. Újra kell szabályozni a polgármester és a képviselőtestület kapcsolatát, elő kell segíteni együttműködésüket. Szükséges a polgármester pozíciójának megerősítése. A polgármester és az alpolgármester viszonyát, különösen a nem képviselőből választott alpolgármesterét, finomítani szükséges. Szükségesnek tartjuk feladatkörének pontosabb körülírását. A polgármesternek a testületi döntéseknél vétójogot kell biztosítani a feltételek pontos meghatározása mellett, egyensúlyba kell hozni a testület és a polgármester jogait a feloszlatás esetén (a testület feloszlatása nem eredményezi a polgármester felállását, vagy a polgármester felállásának a testület feloszlatása a következmény). Be kell vezetni a polgármester és a testületi tagok visszahívhatóságának intézményét a megválasztással megegyező feltételek mellett. Felül kell vizsgálni a polgármesterek hivatalvesztésének feltételeit a bírósági ítéletek nyomán.

 • A polgármester és a képviselők összeférhetetlensége. Újra kell szabályozni a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségét és személyi, anyagi felelősségét. A polgármester nem lehet egyidejűleg országgyűlési képviselő, megyei közgyűlési képviselő, és nem lehet büntetett előéletű. Egy településen a polgármesterjelölt nem lehet egyidejűleg önkormányzati képviselőjelölt is. A polgármesteri és képviselő státusz és a tiszteletdíj kifizetése előzetes letartóztatás esetén felfüggesztésre kerül a jogerős ítéletig. Újra kell szabályozni, és pontosan meg kell határozni az önkormányzati képviselők személyi felelősségének körét, határait és mértékét.

 • Budapest törvény. megalkotása, a főváros és a kerületek közötti munkamegosztása, párhuzamosságok és kompetenciahiányos területek kiküszöbölése, helyi és helyközi közlekedés újraszabályozása, agglomerációs kapcsolatok rendezése, egységes kezelése.

 • Az önkormányzatok ellenőrzése. Szükséges az önkormányzatok ellenőrzési rendszerének újraszabályozása, a törvényességi ellenőrzésekhez ki kell alakítani a pártpolitikától független, a parlamentnek alárendelt és felelősséggel tartozó intézményt. A pénzügyi ellenőrzés feltételeinek javítására meg kell erősíteni az Állami Számvevőszéket, létre kell hozni a területi szerveit, biztosítani kell az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett történő, rendszeres pénzügyi ellenőrzését.

 • Oktatás, képzés. Magasabb szintre kell emelni az önkormányzati szereplők ismeretét, biztosítani kell a polgármesterek és képviselők oktatásának feltételeit, meg kell szervezni a témához kapcsolódó ismeretek megszerzésére szolgáló tanfolyamokat, és elő kell írni részvételt. A polgármesterek és alpolgármesterek számára kötelezővé kell tenni egy alapfokú önkormányzati ismeretek elsajátítását bizonyító vizsga letételét. Gondoskodni kell az oktatáshoz szükséges tananyag elkészítéséről és terjesztéséről.

 • Társulások, kistérségek. Meg kell vizsgálni a társulásokkal kapcsolatos tapasztalatokat és ennek alapján újra kell szabályozni a társulások kérdését, előnybe kell részesíteni az önkéntes társulásokat, a kötelezővel szemben. Rendezni kell a kötelező társulás - kistérség kérdését, a feladat hatáskör és finanszírozás átdolgozásánál meg kell keresni a kistérségek helyét a közigazgatási rendszerben.

 • Önkormányzatok érdekérvényesítése. Részletesen ki kell dolgozni az önkormányzatok érdekérvényesítésének lehetőségét, biztosítani kell a működési feltételeket. Lehetővé kell tenni az egységes, hatékony önkormányzati érdekvédelmi szervezet, pl. önkormányzati kamara létrehozását, amelynek meg kell határozni a feladatát, biztosítani kell a finanszírozását, a jogosítványait, melyek közül elsődleges az oktatás, képzés, vizsgáztatás, etikai kérdések, kormányzati kapcsolatok, törvény előkészítési, előterjesztési jog, vétó jog, meg kell keresni a helyét az önkormányzatok ellenőrzési rendszerében.

 • Választások időpontja. Külön kell választani az önkormányzati választásokat az országgyűlési képviselő választásoktól, megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az EU parlamenti választásokkal együttesen lebonyolítható az önkormányzati választás.

Az önkormányzati rendszer reform szükséges, kidolgozását azonban nagyon körültekintően, a legapróbb részletekre kiterjedően kell végrehajtani. Elengedhetetlenül szükséges a gyakorlati tapasztalatok őszinte, részletes feltárása, a folyamatok elemzése, nem érvényesülhetnek a pártérdekek, a pillanatnyi ötletszerű elképzelések. Az önkormányzati reform Magyarország teljes lakosságát érinti, az önkormányzatok sorsát hosszú időre meghatározza, ezért elengedhetetlenül szükséges a konszenzus, a teljes körű tájékoztatás, az önkormányzatok és érdekvédelmi szervezeteik széleskörű bevonása. A polgárokkal nem szabad kísérletezni, emiatt elfogadhatatlan és felelőtlen a rövid távú érdekeket szem előtt tartó gondolkodás. Az önkormányzatok érdekeltek az önkormányzati reform kidolgozásában, az erős egyenrangú partnerként kezelt települések létrehozásában és megőrzésében, támogatják a reform egységes, rendszer szemléletű kidolgozását. Részenként, a feles törvények megváltoztatásán alapuló reformot nem tartjuk elfogadhatónak. A magyar lakosság nem lehet az önkormányzati reform kísérleti terepe, csak kidolgozott, kiérlelt elképzeléseket szabad a gyakorlatba átültetni.

Gödöllő, 2011. január

Dr. Gémesi György

a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2024 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu