Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

 mevakomi

 

vcr

m

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2024. március 1.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

A Felvidéki Beiratkozási Program eredményei
Elgondolkodtató adatok a Rákóczi Szövetség beszámolójában

A Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány és a Felvidéken működő Szülőföldön Magyarul Társulás regionális tagszervezetei: a Város és Vidéke Célalapok a magyar iskolákkal és óvodákkal együttműködve 2010-ben is megvalósították a Felvidéki Beiratkozási Programot, amelynek két fő eleme az előző évi karácsonyi óvodai ajándékakció, valamint a felvidéki általános iskolás kisdiákok támogatására létrehozott beiratkozási ösztöndíj akció.


Karácsonyi óvodai ajándékakció

A Rákóczi Szövetség Alapítványával, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvánnyal közösen az előző évekhez hasonlóan megszervezte a beíratási program részét képező karácsonyi óvodás ajándékcsomag akcióját. A célalapoktól összegyűjtött adatok alapján 12 055 ajándékcsomagot osztottak szét a Dél-Szlovákiát behálózó 25 célalap területén.

A gyermekekre vonatkozó adatgyűjtést a célalapok településenként három kategória szerint végezték el: karácsonyi ajándékcsomagot kapott egész Szlovákia területén minden magyar óvodába járó gyermek, továbbá a szlovák óvodába járó gyermekek közül azok, akik a célalapok által végzett felmérés szerint beszélik a magyar nyelvet, valamint azok a magyarul beszélő gyermekek is, akiket előreláthatólag a következő évben fognak első ízben óvodába beíratni. A korosztályoknak megfelelő tartalom szerint kétféle csomagot állítottak össze: egyik csomagtípust a jövő évben iskolába beíratandó gyermekeknek, a másikat a többi óvodás és a jövő esztendőben óvodába beíratandó gyermekek kapták. Valamennyi érintett gyermek a HÉRA Alapítványtól egy-egy energiatakarékos lámpát is kapott ajándékba.

Minden csomag egy, a szülőknek szóló levelet tartalmazott, amely összefoglalta a magyar iskolaválasztás főbb érveit. A program összköltsége 15,8 millió forint volt, a program költségének fedezésére a Rákóczi Szövetség annak nemzetstratégiai fontosságára való tekintettel támogatást kért a Miniszterelnöki Hivataltól, a támogatási kérelmet azonban a múlt évhez hasonlóan elutasították.

Beiratkozási ösztöndíj akció

A Rákóczi Szövetség a célalapokkal és az iskolákkal együttműködve, az előző évi feltételek mellett, 2010-ben is megismételte az első ízben 2004. év végén a Pro Professione Alapítvány támogatásával meghirdetett és 2005-ben végrehajtott ösztöndíj akcióját. Az akció egyszeri 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíj adományozását tartalmazta azon gyermekek számára, akik 2010-ben kezdik el tanulmányaikat a magyar tannyelvű iskolában.

A források szűkösségére való tekintettel 2010-ben is csak a szociális és gazdasági szempontból hátrányos helyzetűnek tekintett országrészben, valamint a nyugati országrészben a peremvidékeken került teljes körűen meghirdetésre az ösztöndíj akció. A többi régióban, a tömbmagyarság lakóterületén csupán a nagycsaládosok és a más településre bejárni kényszerülők pályázhattak a beiratkozási ösztöndíjra.

Az ösztöndíjakat 2010-ben is, túlnyomórészt az őszi hónapokban iskolai ünnepségek keretében adták át a Rákóczi Szövetség és az érintett célalapok képviselői a családoknak. Az ösztöndíj átadásokon több esetben jeles közéleti személyiség (például Semjén Zsolt, Répás Zsuzsanna, Szili Katalin, Jeszenszky Géza) is részt vett.

A beiratkozási program számszerű értékelése

A beiratkozási program 2010-ben is segített abban, hogy közüggyé váljon a magyar iskolába történő beiratkozás a Felvidéken. Ezt szolgálták az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt beszámolók. A program kifejezésre juttatta az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak az elmúlt években megtapasztalt szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelőtt a szlovák állampolgársági törvény és a nyelvtörvény.

A Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végzett a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetően. A helyzetértékeléshez két adatnak van megkülönböztetett fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok számának változása, a másik annak az arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott gyermekek számát az adott régióban beíratott összes diákok számához viszonyítva. Az elemzést egyrészt indokolt elvégezni a program kezdete óta eltelt teljes időszakra (2004-2010), másrészt a 2009-2010. időszakra vonatkozóan.

Az elemzések eredményeit összehasonlítva látható, hogy a múlt esztendőben magyar iskolába beíratott diákok száma 13 fővel növekedett, ami örvendetes tény. Ugyanakkor megállapítható, hogy az elmúlt hat éves időszakban 15,46 százalékkal csökkent a magyar iskolába beíratott gyermekek száma, ami elsősorban a demográfiai lejtmenet következménye. Ezt az is alátámasztja, hogy a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya az összes beíratott gyermek számához viszonyítva a vizsgált régiók összességében az elmúlt hat év viszonylatában csupán 1,51 százalékkal csökkent. Ez azt jelenti, hogy sikerült a hat éves időszakban a magyar iskolák pozícióit stabilizálni, bár természetesen továbbra is tény, hogy a magyarul beszélő gyermekek 20-30 százalékát a szülők félelemből, vagy a jobb érvényesülés reményében szlovák tannyelvű iskolába íratják be.

A kassai és pozsonyi régiókban elenyésző a magyar nemzetiségűek részaránya az összes lakossághoz képest, de a táblázatból látható, hogy a két nagyváros iskoláiban a magyar iskolába beíratott gyermekek száma enyhén növekvő tendenciát mutat.

Érdekes eredményeket kapunk, ha a számadatokat régiónként (célalaponként) vizsgáljuk. Az ösztöndíj programba teljes körűen bevont célalapoknál a magyar iskolába beíratott gyermekek száma a 2010-ben 2009-hez képest 1,86 százalékkal növekedett, a többi régió esetében átlagosan 4,50 százalékos csökkenés következett be. Ugyanez a tendencia tapasztalható a magyar iskolába beíratott gyermekek arányának tekintetében is. Míg a preferált régiók átlagában 0,73 százalékos csökkenés adódott, addig a csupán részlegesen támogatott régiókban a csökkenés mértéke 3,19 százalék volt.

A magyarlakta városokban a magyar iskolába történő beiratkozás számainak és számarányainak alakulását elemezve általában megállapítható, hogy jelentős negatív eltérés van ezekben a városokban a nemzetiségi arányok és a magyar iskolába történő beiratkozás arányszámai között, ami arra is utal, hogy jelentősen fokozni kell az erőfeszítéseket ezekben a városokban a magyar iskolába történő beiratkozási kampány hatékonyságának növelésére. Itt is megfigyelhető, hogy néhány városban (Fülek, Rimaszombat, Szenc, Szepsi, Tornalja) a magyar iskolába beíratott diákok száma öt év alatt növekedett. Több városban (Érsekújvár, Királyhelmec, Losonc, Párkány, Rimaszombat, Szenc, Tornalja, Vágsellye) növekedett a vizsgált időszakban a magyar iskolába beíratott diákok számaránya is. Ez utóbbi városok túlnyomó részében az ösztöndíj akció öt éven át teljes körűen megvalósításra került.

Az eredmények alapján és a szlovákiai belpolitikai helyzetet is figyelembe véve a program további folytatásra javasolható azzal, hogy az eddiginél is fokozottabb figyelmet kell fordítani valamennyi érintett család felkutatására és egyéni megszólítására, az ösztöndíj rendszert pedig a kedvezménytörvény szellemében ki kell terjeszteni minden magyar óvodába és iskolába járó gyermekre, éspedig a tanulmányi időszak egészére (az alapiskola első osztályától a középiskola befejezéséig).

Beiratkozási ösztöndíj akció költségei és forrásai

A beiratkozási ösztöndíj program hat éve során az átadott ösztöndíjak száma összesen 122 644 volt. Ehhez a civil szervezetek, Polgári Körök, alapítványok, magánszemélyek és önkormányzatok 111 435 000 forint céladománnyal járultak hozzá. A hiányzó 6 777 000 forintot, valamint a szervezéssel, kommunikációval, utazással kapcsolatos jelentős költségeket a Rákóczi Szövetség saját forrásaiból fedezte.

Rákóczi Szövetség

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2024 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu