Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

 mevakomi

 

vcr

m

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2024. február 25.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Térfigyelő rendszerekről – felhasználói szemmel II.
Néhány fontosabb szempont a kamerarendszerekkel szemben támasztott igények megfogalmazásához

Nem szükséges a videofelügyelet szakértőjévé válni, elég csupán néhány, könnyen sorra vehető szempontot sorra venni ahhoz, hogy a témában kevésbé jártas megrendelő igényei világosan megfogalmazhatók legyenek. Cikkünk folytatásban ezeket fogjuk röviden áttekinteni. Amikor a megrendelő találkozik a rendszer tervezésével foglalkozó szakemberrel, a következő kérdésekre keresik a választ:


Melyek azok a területek, amelyeket lefedni érdemes? Milyen kamerapozíciók indokoltak? Milyen részletgazdagságú anyagot szeretnénk megjeleníteni és rögzíteni a megfigyelt területről?

Az alkalmazás jellege és a felhasználói igény határozza meg azt a minimálisan elvárt felbontási értéket, mely segít a konkrét kameratípus kiválasztásában.

Detektálás: Ha például a feladat csupán az, hogy a megfigyelt területen a tárgy megkülönböztethető legyen a környezettől, a minimális felbontás 10 pixel (h) vagy 25 pixel (v)/tárgy


Osztályozás: A megfigyelés tárgya már egyértelműen besorolható 15 pixel (h) vagy 60 pixel (v) minimális felbontás esetén
Felismerés: 
40 pixel (h) vagy 230 pixel (v) / tárgy minimális felbontás esetén már a ruházat típusa is beazonosítható


Azonosítás: Ha az elvárás az, hogy a megfigyelés tárgya határozottan azonosítható legyen, az elvárt minimális felbontás 75 pixel (h) vagy 250 pixel (v)/tárgy


A felbontási értékek alapvetően meghatározzák a képminőséget, s e két érték befolyással van a kapott videoanyag tartalom-elemzési lehetőségeire.

Tekintsük át először az elvárt képminőség szempontjait. A fentebb említett felbontási értékek önmagukban nem ad(hat)nak kielégítő képminőséget akkor, ha nem vesszük figyelembe a megfigyelni kívánt terület egyéb adottságait. Ez pedig összességében azt jelenti, hogy a legkülönfélébb kameraparaméterek akár egyidejű megléte is indokolt lehet. Nézzük meg tehát, melyek azok a kamerafunkciók, amelyek a legkülönfélébb helyszíni adottságok megfigyelésére jelentenek választ:

Általános áttekintő funkcióra szánt kamera - nappal standard megvilágítással, éjszaka alacsony fénytartalom melletti működéssel. Elvárt kamerafunkció: Színes - fekete-fehér képtartalom közötti váltás (day/night funkció), melynek segítségével a kamera fényérzékenysége jelentősen javul az egy pixelre jutó fénymennyiség növelése kapcsán


 

Színes és fekete-fehér üzemmódok közötti érzékenység különbség

Áttekintő kamera kifejezetten éles ellenfénybe, vagy nagy megvilágításbeli különbségekkel rendelkező helyszínek - például bejáratok - megfigyelésére. Elvárt kamerafunkció: dinamikai tartomány (WDR) az eltérő megvilágítottságú képrészletek különböző feltételek szerinti kezeléséhez (például kettős expozícióval biztosítva a sötét tartalmak részletgazdagságát, ill. a világos képrészek túlexponáltság nélküli leképezését).

Köztéri nátrium-gőz lámpák, vagy hasonló, rossz színhűséget eredményező fényforrások melletti, éjszaka is megfelelő színvisszaadást követelő telepítési helyszín. Elvárt kamerafunkció: specifikus fehéregyensúly a kamerán, mely a megvilágítás tartománya szerinti beállításokkal biztosítja a színhűséget.

Gyorsan mozgó objektumok - például rendszámtábla figyelés, gépjármű azonosíthatóság -  megfigyelése. Elvárt kamerafunkció: progressive scan funkció és állítható shutter sebesség, amely a fényviszonyoknak megfelelően az elérhető minimális időtartamban biztosítja a mozgó tartalom mosódás-mentes megjelenítését.
Mozgó objektumok leképezése váltott soros letapogatással és progressive scan technológiával

A képtartalom analizálása és elemzése:

A hagyományos mozgásérzékelési funkciók mellett a videó felügyeleti rendszerekkel szemben egyre gyakrabban merülnek fel olyan speciális elvárások, mint például az otthagyott tárgyak érzékelése, a kötelező haladási irányok megsértése, piros lámpán történő áthaladás, vagy kiemelt közbiztonsági kockázatú helyszínek (bank, parkoló stb) megfigyelése. A bonyolultabb algoritmusok használatát indokolhatják a megfigyelt terület előbb említett sajátosságai, de az őrszemélyzet munkájának segítése is.

Az emberi tényező:

A rendszer hatékonyságát nagyban befolyásolja, s egyben növeli is a kockázati tényezőket az emberi tényező. Lehet ugyanis egy sokkamerás biztonsági rendszer komoly műszaki paraméterekkel, a rendszert figyelemmel kísérő ember, akár egy monitoron végzett megfigyelés esetén is, 20 perc elteltével a helyszínen történt eseményeknek akár a 90 százalékát is figyelmen kívül hagyja.

A legfontosabb kérdés tehát, amelyre mindezek alapján válaszolnunk kell: hogyan növeljük a térfigyelő rendszerben a megfigyelés hatékonyságát, illetve milyen tipikus adatkeresési (szűrési) lehetőségek valósíthatók meg jelenleg?

A legfontosabb rendelkezésre álló szűrési feltételek:

  • Egy területre belépő- vagy azt elhagyó, illetve mozdulatlan objektumok érzékelése, számlálása
  • Egy adott sugarú területen, adott időtartam alatti bóklászás érzékelése
  • Elhagyott objektumok észlelése egy konfigurálható időtartományban
  • Elmozdított objektumok észlelése egy konfigurálható időtartományban
  • A színhelyen áthaladó objektumok nyomvonalának/útvonalának érzékelése, a nyomvonalak megjelenítésével
  • Mozgó objektumok színének érzékelése
  • Több vonalon való áthaladás érzékelése egytől három vonalig, logikai sorrendbe állítva azokat
  • Peremfeltételek megváltozásának észlelése, mint pl. méret, sebesség, irány- és méretarány változása egy adott időtávban (pl. valami leesik)
  • Fej érzékelése, ezáltal emberi mozgásra szűrés
  • Felügyelt területen mozgásirány érzékelése 
Elmozdított tárgy érzékelése, beállított érzékeny terület esetén 

Felhasználói szempontból is kiemelt jelentőséggel bír tehát az analízis, legyen szó akár az élőképes tartalmak kiértékeléséről, akár a már rögzített adatmennyiség feldolgozásáról. Az előbb említett szűrési feltételrendszer alkalmazásával a rendszert alkalmassá tesszük arra, hogy valós időben küldjön riasztást az őrszemélyzet felé. Így azonnali akció is kiváltható, azaz a nem kívánt esemény meg is akadályozható.  Ezekkel az „okos" funkciókkal tehát kiküszöbölhetők az emberi figyelem lankadásából adódó hibaforrások, és nemcsak az információk, történések utólagos rekonstruálása valósítható meg.

A másik sarkalatos kérdés az azonnali beavatkozás lehetőségén túl a nagy mennyiségű rögzített állományban való gyors és hatékony keresés lehetősége. A megfigyelés során nagy mennyiségű mozgási esemény kerül rögzítésre, melyek utólagos kiértékelése - illetve konkrét esemény bekövetkeztekor, meghatározott képanyagok keresése legtöbbször nehézkes és időigényes feladat.

A tartalomelemzés során viszont a konkrét képanyag mellett egy annak „leírását" is tartalmazó adatbázis keletkezik, ami a keresést jóval gyorsabban és hatékonyabban teszi lehetővé, mint a hagyományos eljárások. Ennek során ugyanis lehetőség nyílik a fenti szűrési feltételeket ezúttal nem élőképre, hanem a már rögzített képanyagra alkalmazva megadni, az eredeti szűréstől függetlenül.

Egy teljes rendszer összetevőinek feltárása és hasonló szintű tárgyalása meghaladja e cikksorozat kereteit.  Azonban bízunk benne, hogy az érintett szempontrendszerek hasznos támpontot adnak akár egy új térfigyelő rendszer kiépítéséhez, akár egy már meglévő frissítéséhez vagy bővítéséhez.

Amennyiben a megoldás felkeltette érdeklődését, kérem, keresse meg a gyártó magyarországi szervezetét (Robert Bosch Kft.) vagy kiemelt partnerét (Castrum Sec Kft.).

Szűcs Gábor (Castrum Sec Kft.), szucs.gabor@castrumsec.hu

Bárány Attila (Robert Bosch Kft.), attila.barany@hu.bosch.com

Balázs Anna (Robert Bosch Kft.), anna.balazs@hu.bosch.com

                                                                


    

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2024 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu