Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

 mevakomi

 

vcr

m

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2024. február 25.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

MÖSZ-vélemény a már elfogadott hulladéktörvényről
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint a jogszabály számos fontos előrelépést tartalmaz

Dr. Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke az országos önkormányzati érdekképviseleti szövetségek elnökeinek 2012. november 13-i egyeztető megbeszélésén terjesztette elő a MÖSZ szakértői által készített rövid összefoglalót az elfogadott, de még ki nem hirdetett hulladékokról szóló törvényhez. A szövetség véleménye az alábbiakban olvasható.


Rövid összefoglaló az elfogadott, de ki nem hirdetett hulladékokról szóló törvényhez:

A köztulajdon alapú feladatellátás és a non-profit működési rendszer alapvetően jó irány és támogatandó.

A törvény elfogadott, de ki nem hirdetett változata, számos fontos előrelépést tartalmaz.

Ilyenek: Többségi állami, vagy önkormányzati tulajdon, non-profit működés, kintlévőség kezelés NAV hatáskörbe sorolása és egyszerűsítése, hulladékok tulajdonjogának rendezése, keresztfinanszírozás tilalma, egy közszolgáltatási szerződés megkövetelése, rekultivációs céltartalék adózás előtti eredményből történő levonásának lehetősége stb.

Mindezek mellett továbbra is fennállnak alapvető problémák:

1) A lerakási járulék jelenlegi megállapítási módja tonna alapú, miközben az országban kiépült, kiépülő MBH (Mechanikai, Biológiai Hulladékkezelő) rendszerek, melyek adottságok vagy kötelezettségek, a jelentősen kisebb fajsúlyú, de nagy térfogatú könnyű (energetikailag hasznosítható) hulladék részek eltávolítására képesek! A jelenlegi szabályozási mód mellett ismét a hulladék lerakás a jár jobban!

Javasoljuk az általunk korábban megfogalmazott mentesség intézményét bevezetni, vagy jelentősen csökkenteni az MBH-t alkalmazó, regionális hulladékgazdálkodást folytató társaságok lerakási járulékát.

2) A lerakási járulék megállapítására szolgáló táblázatból, nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy mely tevékenységek tartoznak az 1500 Ft/t-os kategóriába. A 2014-es évtől az esetleges „árelőny" meg is szűnik.

Ha a lerakási járulék jelen formájában marad, javasoljuk a táblázatot egyértelművé és az összetett hulladékkezelési tevékenységet folytatók számára kedvezővé tenni.

3) A nagyon magas állandó költségek, a magas Áfa, a magas infláció, a lerakói járulék, a felügyeleti díj, komoly költségnövekedést generál.

Ez az ár feltehetően országszerte tovább fog nőni, hiszen a legtöbb regionális hulladékgazdálkodási rendszerben a kötelező pótlási (amortizációs) költségeket gördülő finanszírozás keretében, évente emelkedő mértékben érvényesítik az árban. A pótláshoz tartozó bevételek elmaradása, „kivétele" a működésből, a most hosszútávon köztulajdonra alapozó rendszer saját „felélését" fogja eredményezni.

Javasoljuk, hogy az OHÜ, vagy a minisztérium vizsgálja meg a ma is működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerek legalább 20 éves működéséhez szükséges pótlási terveket, hogy reális hatásvizsgálat alapján kerüljenek megállapításra az egyes díjak, járulékok.

4) A tervezett felügyeleti díj mértékét rendkívül magasnak tartjuk. A tervezett 100 Ft/ fő/év megegyezik az önkormányzati társulásunk tagdíjával, mely projekt területünk esetében megközelíti az évi 30 millió Ft-ot.

Túlzottnak tartjuk, hogy az itt folyó, köztulajdonra épülő rendszert, mely egyébként is szigorú belső önkormányzati kontroll alatt áll a Magyar Energia Hivatal ilyen összegért felügyelje

Tekintve, hogy nincs a regionális hulladékgazdálkodási munkánk felügyelete ügyében ellenérzésünk, csupán a 100 Ft-os díj, 10 Ft/ fő/ évre történő mérséklését javasoljuk.

5) A hulladékokról szóló tv. elfogadott, de ki nem hirdetett változata 4,2 % díjemelést engedélyez, melytől -  Energia Hivatali eljárás lefolytatása mellett - az EU kötelezettséget teljesítők eltérhetnek.

A feladatra még fel nem készült hivatal eljárása bizonyosan el fog húzódni, így a megengedett díjemelés (4.2 %) a Zöld Híd rendszerben bizonyosan veszteséget fog okozni, melyet későbbi felesleges és bonyolult, teljes, vagy részleges utólagos számlázással kell orvosolni.

Javasoljuk, hogy ne kelljen Energia Hivatali eljárás a 4,2 % feletti díjemeléshez, ha a kialakuló ár nem lépi túl a korábbi, díjplafonról szóló tv. - ben megállapított, 120 literes hulladéktárolóra vetített nettó 650 Ft/ürítés díjat. Az elfogadott tv. rendelkezése egyébként az említett díjplafon törvénnyel sem koherens.

6) Az elfogadott, de ki nem hirdetett tv. lerövidíti a meglévő hulladékkezelési engedélyek időtartamát és újabb közszolgáltatási engedélyezési és minősítési eljárásokat vezet be.

Javasoljuk, hogy a közszolgáltatási engedélyezési és minősítési eljárások követelmény rendszere kerüljön egy eljárásba, hogy kevesebb adminisztráció terhelje a közszolgáltatást.

7) A tv. szerint, ha egy önkormányzat intézménye, vagy gazdálkodó szervezete az illegálisan kihelyezett hulladékot kívánja összegyűjteni, már hulladékkezelési engedéllyel kell rendelkeznie.

Javasoljuk, hogy a köztisztasági, településtisztasági feladatok e részét, kizárólag saját maga végző önkormányzatnak, intézményének, vagy gazdasági társaságának ne kelljen hulladékkezelési engedélyért folyamodnia.

8) Az országban tapasztalható, illegális hulladék elhelyezés mértéke és módjai szükségessé tennék, hogy a hulladékokat, legyen az akár háztartási hulladék is, a jogalkotó kísérő okmányhoz és annak kitöltéséhez kösse. Ennek híján az ellenőrzés szinte lehetetlen, mellyel szemben önmagában a díjfizetés igazolása nem hoz megoldást.

Javasoljuk, hogy az adott közszolgáltatási területen a közszolgáltató által kibocsátott, díjmentes, a szállítás megkezdését, a szállított hulladékot, a szállító jármű adatait tartalmazó, aláírással hitelesítésre kerülő hulladékkísérő okmányt vezessen be.

9) Számos, tisztán szakmai javaslatunk is volt:

- házi komposztálást ellenőrizhetően vállalók és végzők, közszolgáltatóval szerződést kötők tv.- ben előírt díjengedménye

- hulladékgazdálkodási és környezeti oktatás jelentős erősítése a törvényben

Javasoljuk ezek ismételt megfontolását.

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2024 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu