Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

 mevakomi

 

vcr

m

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2024. május 28.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Az Országgyűlés őszi törvényalkotási programja
Az utolsó negyedévben a Tisztelt Ház elé kerülő törvényjavaslatok
 

Az alábbiakban az Országgyűlés 2008. évi őszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programot adjuk közre, kiemelve a nagyobb terjedelmű, illetve az önkormányzatok számára fontosabb törvényjavaslatokat. Az utolsó negyedévben a következő törvényjavaslatok kerülnek a Tisztelt Ház elé:


 

- Törvényjavaslat a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról (T/5395, szám)

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról (T/5594, szám)

- Törvényjavaslat a turizmusról (T/5655, szám)

- Törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról (T/5656. szám)

- Törvényjavaslat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról
(T/5723, szám)

- Törvényjavaslat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról (T/5726, szám)

- Törvényjavaslat az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és
működtetéséről (T/5883, szám)

- Törvényjavaslat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról
(T/5950, szám)

- Törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről (T/5919, szám)

- Törvényjavaslat egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési
rendjével összefüggő módosításáról

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

- Törvényjavaslat a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról

- Törvényjavaslat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról

- Törvényjavaslat az elektronikus közszolgáltatásokról

- Törvényjavaslat az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról

- Törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról

- Törvényjavaslat a közrendet és a köznyugalmat veszélyeztető, valamint az igazságszolgáltatás működését zavaró jelenségek elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

- Törvényjavaslat a kollektív befektetési formákra vonatkozó pénzügyi tárgyú szabályozás kialakításáról

- Törvényjavaslat az Európai Parlament és Tanács a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályairól és az értékelés kritériumairól szóló 2007/44/EK irányelvének átültetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

- Törvényjavaslat egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú törvények módosításáról

- Törvényjavaslat a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő egyes
törvénymódosításokról

- Törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

- Törvényjavaslat egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról

- Törvényjavaslat az állam tulajdonát érintő egyes törvények módosításáról

- Törvényjavaslat egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

- Törvényjavaslat az elektronikus tértivevény bevezetésével összefüggő egyes törvények
módosításáról

- Törvényjavaslat egyes igazságszolgáltatási eljárások gyorsításával összefüggő egyes törvények módosításáról

- Törvényjavaslat a szerzői jogról szóló törvény módosításáról

- Törvényjavaslat egyes környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról

- Törvényjavaslat a Nemzeti Emlékhelyekről

- Törvényjavaslat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Izlandi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság és a Belga Királyság vízumkiadó hatóságai közötti együttműködésről a másik fél nevében történő vízumkiadásban, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat az 1957-ben aláírt, az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló Európai Megállapodáshoz való csatlakozásról

- Törvényjavaslat a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ Egyezmény fakultatív jegyzőkönyvéhez való csatlakozásról

- Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a magyar-román államhatár rendjéről, határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1983. évi október hó 28. napján aláírt Egyezmény, valamint a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság közötti államhatár határokmányainak kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújításáról, megjelöléséről és karbantartásáról szóló, Belgrádban, 1983. évi október hó 20. napján aláírt Egyezmény, valamint a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár határokmányainak kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, valamint a Magyar
Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár határokmányainak kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Liechtenstein schengeni csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Liechtensteinnel kötendő, a pénzügyi csalások elleni együttműködésről szóló uniós megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló, Budapesten, 2006. március 3-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

- Törvényjavaslat az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről

- Törvényjavaslat az Egyesült Nemzetek 1982. évi tengerjogi Egyezményének kihirdetéséről

Minősített többséget igénylő törvényjavaslatok, amelyek csak akkor részei a programnak, ha az elfogadásukhoz szükséges többség biztosított

- Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (T/4318, szám)

- Törvényjavaslat a költségvetési felelősségről és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról (T/4319. szám)

- Törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló1997. évi LXVI. törvény módosításáról

- Törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról (T/4320. szám)

- Törvényjavaslat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénymódosításáról

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2024 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu