Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2021. február 27.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Elkészült az új Ötv. normaszövegének tervezete
Az Országgyűlés novemberben tárgyalja a törvényjavaslatot

A kormány honlapján már elolvasható az új önkormányzati törvény normaszöveg-tervezete. A javaslat a kötelező önkormányzati feladatok jelenleginél pontosabb, meghatározását nevezi kiemelt célnak, mivel az önkormányzati rendszer kialakításakor a szükségesnél kisebb mértékben vették figyelembe a gazdaságossági, hatékonysági, valamint szakmai szempontokat. A következő hetek egyeztetései után az Országgyűlés novemberben tárgyalja, és várhatóan még ebben az évben elfogadja a törvényjavaslatot.


A dokumentum egy település-centrikus, nagy autonómiával rendelkező, ugyanakkor széles felelősségre épülő rendszer kialakulásáról számol be, amely már kialakításakor magában hordozott több ellentmondást. Ezek között a később működési zavarokhoz vezető ellentmondások között az elaprózott településszerkezetet és a széles feladatrendszer közötti feszültséget említi a tervezet.

A javaslat a jelenlegi helyzet kialakulásának okainak nevezi az önkormányzati rendszer belső ellentmondásait, működési zavarait, a nagy ellátórendszerek elmaradt reformjait, valamint a folyamatosan csökkenő állami támogatások mértékét. Kitér arra is, hogy az áprilisban elfogadott alaptörvény alapján a helyi önkormányzatokról szóló szabályozást sarkalatos törvény határozza meg, amelyet 2012. január 1-jéig meg kell alkotnia a parlamentnek. 

A javaslat általános célként jelöli meg egy olyan „modern, költségtakarékos, feladat-orientált önkormányzati rendszer kiépítését, amely lehetőséget biztosít a demokratikus és hatékony működésre, ugyanakkor (...) szigorúbb (felügyeleti jellegű) kereteket szab az önkormányzati autonómiának”, valamint átalakítja az összeférhetetlenség szabályait is. 

A dokumentum kiemelt célnak nevezi az önkormányzati kötelező feladatok jelenleginél pontosabb, egyértelműbb, differenciáltabb meghatározását, a térségi összefogás kiteljesítését, a választópolgárok érdekeinek és igényeinek megfelelő társulási rendszer kialakítását. Emellett szükségesnek tartja az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének megszilárdítását, biztosabb, új alapokra helyezését, átláthatóbb és egyben kötöttebb finanszírozási rendszer kialakítását, az önkormányzatok adósságállományának hatékony kezelését, valamint mindezek érdekében a gazdálkodás ellenőrzésének szigorítását. 

A tervezet ismerteti az önkormányzati feladat- és hatásköröket, kitérve arra, hogy ezek a községnél, a városnál, a járásszékhely városnál, a megyei városnál, a fővárosnál és kerületeinél, valamint a megyei önkormányzatnál egymástól eltérőek lehetnek. A helyi önkormányzatok ellátandó feladatai közé sorolja a többi között a településfejlesztést, a településüzemeltetést, az egészségügyi alapellátást, az óvodai ellátást, a szociális alapellátást, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a helyi közösségi közlekedés biztosítását.

A dokumentum foglalkozik a fővárost és kerületeit érintő rendelkezésekkel is, jelezve, hogy a fővárosi, valamint a kerületi önkormányzatok önkormányzati alapjogaikat tekintve egyenlők, feladat- és hatásköreik egymástól eltérnek. A javaslat szövege szerint a fővárosi önkormányzat a külön törvényben meghatározottak szerint ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint területrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét, valamint több kerületét érintik, illetve amelyek "a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak". A kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővároshoz és kizárólag egy kerületet érintenek.

A tervezet meghatározza a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek jogait és kötelezettségeit és részletesen kitér az összeférhetetlenségükre. Külön fejezet foglalkozik a helyi önkormányzatok társulásaival; a területszervezéssel, vagyis például önálló községek alapításával vagy települések egyesítésével; a helyi önkormányzatok gazdasági alapjaival. 

Az új önkormányzati törvény tervezetét csaknem 10 hónapos munka során készítette el a belügyminisztérium. A végleges javaslat közigazgatási egyeztetése október 10-én megkezdődött. A következő hetek politikai és szakmai egyeztetései után az Országgyűlés novemberben tárgyalja a törvényjavaslatot, és várhatóan még ebben az évben elfogadja.

A törvényjavaslat tervezete innen tölthető le: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=302#!DocumentBrowse

Forrás: kormany.hu-MTI

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2021 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu