Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2021. február 26.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Csak hét önkormányzat elszámolása volt hibátlan
ÁSZ-jelentés a települési önkormányzatok támogatásának felhasználásáról
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elvégezte a helyi önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások igénylése és elszámolása kincstári felülvizsgálati rendszerének, valamint a helyi önkormányzatokat a 2010. évben megillető normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzését, melynek megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze.

Az ÁSZ jelentés összefoglalója


Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Kincstár eredményesen látta-e el az állami támogatások és hozzájárulások igénylése és elszámolása helyszíni felülvizsgálatát 2008-2010 között, illetve az ellenőrzött önkormányzatok a jogszabályoknak megfelelően igényelték és számolták-e el a 2010. évi normatív hozzájárulásokat.

Az elszámolások felülvizsgálatának eredményessége megítélése érdekében ellenőrzést végeztünk a Kincstár központjánál és 11 megyei államháztartási irodánál. A helyi önkormányzatokat a 2010. évben megillető normatív hozzájárulások elszámolását 47 - ezen belül hét városi és 40 községi - önkormányzatnál valamennyi jogcímre kiterjedően ellenőriztük. Az ellenőrzött 47 helyi önkormányzat közül 45-nél a Kincstár 2008-2010 között végzett helyszíni felülvizsgálatot.

Főbb megállapítások

A Kincstár helyszíni felülvizsgálati rendszere eredményessége értékelésére az ÁSZ által az ellenőrzési programban meghatározott kilenc kritérium közül három teljesült, három részben megvalósult, három pedig nem teljesült.

Megvalósult, hogy a stratégiai ellenőrzési tervekben, az éves munkatervekben, az eljárásrendekben, a segédletekben meghatározták az ellenőrzési célkitűzéseket, kiépítették és működtették a belső kontrollokat, továbbá az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásával kapcsolatban feltártak jogtalan igénybevételt és elszámolást, illetve jogos elmaradt elszámolást.

Részben teljesültek a felülvizsgálatok végrehajtásához szükséges szabályok megalkotására, az egységes szempontrendszer alapján történő ellenőrzésre, valamint a személyi feltételek biztosítására vonatkozó kritériumok. A szabályozások részbeni hiánya, egyes szabályozások év végi kibocsátása nem szolgálta az országosan egységes gyakorlat kialakítását, ami többletmunkát, párhuzamos munkavégzést okozott az államháztartási irodáknak. A rendelkezésre álló humán erőforrás az ellenőrzésbe vont 11 államháztartási iroda közül egynél, a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságnál nem biztosította az Áht-ban előírt mértékű feladatellátást.

Nem teljesítették az Áht-ban - az ellenőrizendő önkormányzatok és jogcímek számára, valamint a jogcímek kiválasztásának módjára - meghatározott követelményeket. A célok teljesítésének mérésére alkalmas mutatókat nem alakították ki, emiatt az államháztartási irodák munkavégzése - a célok teljesítése tekintetében - nem hasonlítható össze. A Kincstár által a 2008-2010. években helyszíni felülvizsgálatba vont önkormányzatoknál a megállapított eltérések abszolút értéke és a hibás jogcímek aránya - részben az ellenőrzött jogcímek száma csökkenéséből adódóan - fokozatosan mérséklődött. Emelkedett viszont azon önkormányzatok száma és aránya, amelyeknél az éves elszámolások helyszíni felülvizsgálata során a Kincstár eltérést tárt fel.

A 2010. évi normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzésébe bevont 47 önkormányzat közül hét elszámolása volt hibátlan, 16-nál befizetési kötelezettséget állapítottunk meg, 24-nél pedig pótlólagos támogatásra jogosultságot tártunk fel. Az elszámolások 62%-át (29 önkormányzat) ítéltük megbízhatónak, 38% nem volt megalapozott és megbízható, mivel az elszámolásának hibaaránya összességében meghaladta a 2%-os hibahatárt, illetve a jogcímenként számított eltérés egy jogcím esetében 5%-ot meghaladó mértékű volt. Az elszámolási hibákat a jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása, figyelmetlenség okozta, melyhez hozzájárult az elszámolások bonyolultsága is. 

Javaslatok

A Kincstár elnöke számára javasoltuk, hogy gondoskodjon a helyszíni felülvizsgálatok szempontjainak a helyszíni felülvizsgálatok megkezdését megelőző időpontban történő kiadásáról, hogy azok alapján a felülvizsgálati munka egységes szempontok alapján elvégezhető legyen. Javasoltuk továbbá a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságot érintően a jogszabályban előírt mértékű helyszíni felülvizsgálati feladat ellátásának biztosítását, a vizsgált időszak tekintetében a nem teljesített felülvizsgálati kötelezettség személyi felelősségének kivizsgálását. Úgyszintén javasoltuk, hogy a Kincstár elnöke vizsgáltassa ki: kit terhel személyes felelősség a helyszíni felülvizsgálat kiválasztási eljárásrendje, folyamata, dokumentálása és a felülvizsgálandó jogcímek kockázatelemzése központi szabályozásának elmaradása miatt.

A jelentés az Állami Számvevőszék honlapján (www.asz.hu) olvasható.Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2021 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu